ТЕСТИ ЗНО ЗООЛОГІЯ

БЛОК 1

1. Укажіть м’яз, наявність якого є особливою ознакою cсавців:

Correct! Wrong!

2. Кровоносна система є незамкненою, якщо

Correct! Wrong!

3. Позначте, який з організмів НЕ має скоротливої вакуолі:

Correct! Wrong!

4. Позначте остаточного хазяїна малярійних плазмодіїв:

Correct! Wrong!

5. Укажіть, від чого залежить частота пульсації скоротливих вакуолей найпростіших:

Correct! Wrong!

6. Укажіть збудника малярії:

Correct! Wrong!

7. У представників найпростіших реакції на будь-які подразнення проявляються у вигляді

Correct! Wrong!

8. Який мутуалістичний організм живе у травному каналі травоїдних ссавців?

Correct! Wrong!

Збудником сонної хвороби є:

Correct! Wrong!

10. Які найпростіші утворюють навколо своїх клітин панцир з кремнезему?

Correct! Wrong!

11. Які з поданих нижче клітин розташовані у зовнішньому шарі гідри?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

12. Яку роль відіграє лічинка в житті коралових поліпів, двостулкових молюсків?

Correct! Wrong!

13. Установіть відповідність між назвами стадій життєвого циклу стьожака широкого та їхніми зображеннями на малюнку:

Correct! Wrong!

14. Кормом для акваріумних риб є

Correct! Wrong!

15. Визначте функцію жирового тіла членистоногих:

Correct! Wrong!

16. Позначте, яким тваринам властиве шкірне дихання:

Correct! Wrong!

17. У птахів більш ускладнені рухи та їх координація, ніж у плазунів. Розвиток якої структури нервової системи забезпечує таке ускладнення?

Correct! Wrong!

18. За пропозицією французького вченого К. Бернара у ХІХ столітті в Сорбонні (Паризький університет) було відкрито перший пам’ятник жабі. Чим ця тварина заслужила таку шану?

Correct! Wrong!

19. Позначте тварин, які належать до Плацентарних ссавців:

Correct! Wrong!

20. Позначте ряди тварин, представники яких є носіями збудників туляремії та чуми:

Correct! Wrong!

21. Укажіть тварину, яка, реагуючи на зниження температури та відсутність їжі, впадає у сплячку:

Correct! Wrong!

22. До якої систематичної групи належать морж, тюлень, нерпа?

Correct! Wrong!

23. Тварина, яку зображено на рисунку, належить до класу комахи, тому що:

Correct! Wrong!

24. Який представник плоских червів НЕ є паразитом?

Correct! Wrong!

25. Катіони якого хімічного елемента зумовлюють блакитне забарвлення крові головоногих молюсків?

Correct! Wrong!

26. Який полісахарид входить до складу покриву тварини, зображеної на рисунку?

Correct! Wrong!

27. Основною речовиною у складі копит і рогів копитних тварин є

Correct! Wrong!

28. За допомогою якого органа кісткові риби можуть змінювати глибину занурення?

Correct! Wrong!

29. серед зображених організмів, встановіть кому властивий розвиток із повним перетворенням?

Correct! Wrong!

30. У якої риби відсутній плавальний міхур?

Correct! Wrong!

БЛОК 2

Уякої риби відсутній плавальний міхур?

Correct! Wrong!

Унаслідок дії яких променів підвищується температура тіла змій, ящірок, комах?

Correct! Wrong!

Яка адаптивна ознака характерна для плазунів як тварин суходолу?

Correct! Wrong!

Який полісахарид входить до складу клітинних стінок деяких грибів, кутикули членистоногих?

Correct! Wrong!

Яка комаха перебуває в облігатних симбіотичних відносинах із людським організмом?

Correct! Wrong!

Речовину гірудин застосовують для запобігання утворенню тромбів. Яка тварина здатна утворювати цю речовину?

Correct! Wrong!

Шкіра озерної жаби гола, має багато залоз, що виділяють слиз. Яке основне призначення цього пристосування?

Correct! Wrong!

Який тип вегетативного розмноження характерний для коралових поліпів?

Correct! Wrong!

З допомогою яких органел спеціального призначення пересувається інфузорія-туфелька?

Correct! Wrong!

Яка тварина є переносником збудника сонної хвороби?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Скільки камер має серце кісткових риб?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Яка адаптивна риса будови тіла птаха пов’язана з пристосуванням до польоту?

Correct! Wrong!

Який ссавець має втяжні кігті?

Correct! Wrong!

Птахи належать до гомойотермних (теплокровних) тварин, тому що

Correct! Wrong!

Клітини яких організмів мають глікокалікс?

Correct! Wrong!

До якої систематичної групи належать дельфін, кашалот, косатка?

Correct! Wrong!

Які найпростіші утворюють навколо своїх клітин панцир з кремнезему?

Correct! Wrong!

Якого органа немає в птахів?

Correct! Wrong!

Якщо водоплавного птаха помити з милом, то він може потонути. Основною причиною цього стане:

Correct! Wrong!

у якої із зазначених тварин найдовший кишечник?

Correct! Wrong!

До якого класу належить тварина, в якої наявні волосяний покрив, діафрагма, чотирикамерне серце?

Correct! Wrong!

Інфузорія туфелька рухається в бік скупчення поживних речовин, що є проявом

Correct! Wrong!

Яким паразитом може заразитися людина тільки через споживання в їжу недостатньо просмаженого або провареного м’яса?

Correct! Wrong!

Фільтраційний тип живлення характерний для

Correct! Wrong!

Функцію скелета в членистоногих виконує

Correct! Wrong!

Протягом онтогенезу хорда зберігається в

Correct! Wrong!

Плазуни є холоднокровними тваринами тому, що

Correct! Wrong!

Перегріванню організму птахів під час польоту запобігають

Correct! Wrong!

пір'яний покрив також запобігає перегріванню, але під час польоту саме повітряним мішкам належить ведуча роль

зно зоологія 2
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS